Bezoek een eendenkooi tijdens Open Monumentendag (Waddengebied)

Altijd al eens een eendenkooi van binnen willen zien? Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 en zondag 9 september krijgt u de kans. Onderga een verhaal van eeuwen, verbaas u over het vernuft van onze voorouders en zie waarom de kooien nog steeds zo belangrijk voor het waddengebied zijn.

De eendenkooien maken deel uit van de cultuurhistorie van het hele waddengebied. De groene monumenten zijn niet alleen dragers van vele verhalen, maar ook beeldbepalende landschapselementen die als eilanden in het lage en lege waddenland liggen. Dankzij de verplichte rust in een eendenkooi, vastgelegd in het afpalingsrecht, kon de natuur zich er ongestoord ontwikkelen, waardoor bijzondere biotopen zijn ontstaan die plaats bieden aan specifieke flora en fauna.

Open Kooi

Donderdag 6 september wordt het grote Waddenfondsproject ‘Kongsi van de eendenkooi’ afgerond. Maar liefst 24 kooien werden de afgelopen jaren opgeknapt en toekomstbestendig gemaakt. Met Open Monumentendag op 8 en 9 september zijn de resultaten te zien. Kijk op www.kooikersvereniging.nl/kongsi voor een overzicht van alle eendenkooien die open zijn.

In Europa

Het thema van Open Monumentendag 2018 is ‘In Europa’. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het waddengebied is een van de oudste en belangrijkste maritieme cultuurlandschappen van Europa. We denken vaak dat het er woest en ledig was, met arme bewoners op modderige terpen. Maar het waddengebied was een levendig gebied, waar de natuur juist kansen bood op een goed bestaan.

De eendenkooien, waarvan er ooit zeker 140 langs de Waddenzee lagen, werden gebouwd in een gebied rijk aan watervogels, op de trekroute bovendien van veel verschillende eendensoorten. De gerestaureerde kooien zijn overigens geen statische monumenten, maar worden nog steeds volop gebruikt: als vangkooi, excursiekooi of voor wetenschappelijk onderzoek.

Locatie: diverse locaties in het Waddengebied
Datum: 8 en 9 september 2018

Meer informatie

(foto: Wilde eend Martenastate, Cornjum, © Landschapsbeheer Friesland)

  • 8 september 2018 - 9 september 2018