Canons van de Friese dorpen en steden

Alle Friese dorpen en steden worden in 2018 en verder in staat gesteld om hun eigen lokale historische canon te schrijven. Er zijn ruim 400 dorpen en steden in Friesland. Ieder deelnemend dorp heeft een eigen zogenaamde Canoncommissie. Dit kan een historische vereniging zijn, een dorpsraad of een gelegenheidscollectief. Er is een redactie en een panel van deskundigen om de dorpen te assisteren. De canons kunnen in de Nederlandse, de Friese en de diverse streektalen worden opgesteld. Er wordt een kennisbank opgebouwd van alle bronnen die de dorpen en steden gebruiken voor hun werk. Op 19 januari wordt het project formeel gestart. Nu al hebben een kleine 50 dorpen zich aangemeld voor deelname.

Hoe werkt het?

De website is een platformwebsite waarop dorpen en steden kunnen inloggen om hun eigen historische canon te schrijven. De canoncommissies per dorp krijgen een eigen inlogcode. Er komen themapagina’s om doorsnedes over de hele provincie te kunnen maken op tijdperk en categorie. Daarnaast toont de website alle canoncommissies zodat de inwoners kunnen zien bij wie ze terechtkunnen met vragen.

Het project duurt heel 2018 maar er is een stichting opgericht om het platform en de organisatie ook daarna in stand te houden. Het resultaat zal ook voor het onderwijs geschikt gemaakt worden.

Vanwege het onderwerp van deze activiteit staat deze de hele maand juli (thema: Erfgoed is van ons allemaal) in de agenda van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Meer informatie

  • 1 juli 2018 - 31 juli 2018