Conferentie ‘Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage’

De veranderende bevolkingssamenstelling van de grote West-Europese steden stelt niet alleen overheden maar ook erfgoedorganisaties voor grote uitdagingen. Tijdens de conferentie zal besproken worden in hoeverre immaterieel erfgoed handvatten kan bieden voor een vruchtbare discussie over erfgoed en identiteit in het tijdperk van superdiversiteit. De tweedaagse conferentie wordt georganiseerd met Europese partners uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland.

Superdiversiteit en de beleving van erfgoed is een relevant onderwerp binnen heel Europa, ook in samenhang met processen van identiteits- en gemeenschapsvorming. In het programma wordt onder meer de context geschetst van Europese erfgoeddiscoursen als onderdeel van de constructie van identiteiten.

Datum: 15 en 16 februari 2018
Locatie: Ulu Moskee, Moskeeplein 89 in Utrecht

Meer informatie en aanmelden

  • 15 februari 2018 - 16 februari 2018
  • 09:00 - 18:00