De cultuurhistorie van Flevoland – lezing

Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Flevoland. Wat velen niet weten is dat cultuurhistorie daar ook onder valt. Lodewijk van Kemenade vertelt enthousiast over stenen landschapselementen als dampalen, diepvrieshuisjes, en transformatorhuisjes van schokbeton. En wat te denken van het watersysteem van de polders met onder andere hevelhuisjes en aquaducten? Ook weet hij van alles over de bekende markeringspalen van scheepswrakken in de polder, het vastleggen van oude verhalen door vrijwilligers en de hernieuwde aandacht voor maaien met de zeis.

Locatie: Erfgoedhuis Almere, Baltimoreplein 112, Almere-Buiten
Datum: 14 april 2018, inloop 12:30 uur, start lezing 13:00 uur, borrel 13:30 uur
Toegang: gratis

Meer informatie

  • 14 april 2018
  • 13:30 - 14:00