Een zeven eeuwen oude zeedijk

Tijdens opgravingen bij fort De Schans op Texel zijn de resten van een middeleeuwse zeedijk ontdekt. In mei 2017 legden archeologen verschillende historische lagen bloot waarin de geschiedenis van de Texelse strijd met de zee goed zichtbaar is. Het oudste deel van de dijk stamt uit de 14e eeuw: het begin van de dijkenbouw in de Lage Landen.

Als je de wand van een kuil schuin afsteekt kun je met speciale lak een soort afdruk van de bodemlagen maken. Bij de Schans zijn op die manier profielen gemaakt van verschillende aardlagen van de zeedijk. Het zijn natuurlijke schilderijen van zand waarbij de verschillende lagen optimaal zichtbaar blijven.

Zeven eeuwen dijkbouw komen tot leven, maar de geschiedenis van de locatie gaat verder terug. Al in de Romeinse tijd was hier een nederzetting. Vanaf de veertiende eeuw beschermde een dijk gemaakt uit zeegras (‘wier’) het lage land van Texel. Deze wierdijken waren de meest gebruikelijke vorm van kustverdediging langs de Hollandse kust, gewoon omdat er enorm veel zeegras op de ondieptes groeide. Het zeegras werd aangestampt tussen rijen palen. Daar kwam een eind aan toen de paalworm zijn intrede deed en massaal de dijkpalen begon te verzwakken. Sinds die tijd worden de dijken gemaakt van zand en stenen. Dan kun je er ook op bouwen. Op de dijk bij de Schans heeft een torentje gestaan. Ook daarvan zijn de resten in de profielen terug te herkennen.

Vanwege het onderwerp van deze activiteit staat deze de hele maand maart (thema: Water) in de agenda van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. De expositie is uiteraard ook hierna nog te zien.

Locatie: Museum Kaap Skil, Heemskerckstraat 9, 1792 AA Oudeschild
Openingstijden: dinsdag – zaterdag 10-17 uur (in de schoolvakanties ook op maandag), zon- en feestdagen 12-17 uur

Meer informatie

  • 1 maart 2018 - 31 maart 2018
  • 10:00 - 17:00