Erfgoedfestival Over Grenzen van Gelderland

In de zomer van 2018 organiseert Erfgoed Gelderland voor de vijfde keer een erfgoedfestival met dit keer als thema Over Grenzen van Gelderland. Het festival belicht de vele facetten van grenzen in een publieksgericht programma vol met activiteiten. Cultuur- en erfgoedorganisaties uit Gelderland en uit het voormalig Overkwartier van Gelre (Limburg, Noordrijn-Westfalen) kunnen meedoen door op eigen wijze een grensverhaal te vertellen. Hierbij kan gedacht worden aan theater, tentoonstellingen, wandel- en fietsroutes, lezingen en nog veel meer! Daarnaast organiseert de festivalorganisatie een aantal rode draden: ‘Theater over Grenzen’, ‘Fietsen over Grenzen’, ‘Vier kerken, één verhaal’, ‘Gelderlanders over Grenzen’ en ‘RoMeincraft’. Op 23 mei wordt het festival officieel geopend in Arnhem. De afsluiting vindt plaats op 22 juli.

Het erfgoedfestival Over Grenzen van Gelderland sluit aan op het thema ‘Grenzeloos erfgoed’ van de maand december. De Gelderse grenzen zijn van grote invloed (geweest) op de geschiedenis, het heden en de toekomst van Gelderland, maar het Gelders erfgoed blijft zeker niet beperkt tot binnen de huidige provinciegrenzen. De verschillende activiteiten van het erfgoedfestival zullen belichten hoe grensoverschrijdend het cultureel erfgoed van de provincie is. Zo brengt het beeldproject ‘Gelderlanders over Grenzen’ Gelderlanders uit verschillende tijdvakken in beeld die de grens overgingen vanuit Gelderland of die juist naar Gelderland emigreerden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan belangrijke grensverhalen, zoals de Romeinse Limes en de vier kwartieren ten tijde van het hertogdom Gelre, waar delen van Limburg en Duitsland ook onderdeel van waren. Aan de hand van de verschillende activiteiten van het erfgoedfestival zal blijken dat cultureel erfgoed is ingebed in regio’s, die de provinciale grenzen, maar zeker ook de nationale landsgrenzen, overschrijden.

Locatie: diverse locaties in Gelderland
Datum: 23 mei – 22 juli 2018

Meer informatie

  • 23 mei 2018 - 22 juli 2018