Expeditie Under de Toer – Religieus Erfgoed, Cultuur & Burgerschap

Op 16 november a.s. organiseren Under de Toer (hoofdprogramma Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Jaar van het Europees Erfgoed, de provincie Fryslan en St. Lamberti-Kirche Oldenburg samen de expeditie ‘Religieus Erfgoed, Cultuur en Burgerschap’.

Religieus Erfgoed, Cultuur en Burgerschap

De rol en functie van kerken en kloosters in de Friese, Nederlandse en Europese gemeenschap veranderen ingrijpend. Het religieus gebruik van de gebouwen neemt weliswaar af, maar de waardering voor zowel religieuze gebouwen, hun interieurs als hun verhalen is groot. Ze vertegenwoordigen culturele diversiteit en gemeenschapswaarden, herbergen cultuurhistorische schatten en zijn in praktisch iedere stad en elk dorp te vinden.

Uitgangspunt van de expeditie is: als we deze culturele en spirituele tempels een nieuw leven gunnen, dan is het zaak hen een nieuwe of hernieuwde betekenis toe te kennen. En specifiek: een nieuwe publieke betekenis en functie, gedragen door de lokale gemeenschap. In het project ‘Under de Toer’ bijvoorbeeld, zijn de verhalen van meer dan 30 Friese kerken door professionele kunstenaars samen met de lokale gemeenschap opgepakt en programmatisch vertaald in uiteenlopende artistieke en culturele activiteiten. Zo ontstond nieuwe betrokkenheid voor de kerkgebouwen en kansen voor nieuw eigenaarschap.

Op expeditie

Tijdens de expeditie wordt kennis gemaakt met Under de Toer en met andere projectvoorbeelden. Zo zal o.a. het internationale Torch Initiative aanpak en resultaten delen en presenteren jongeren hun aanpak om van binnenuit de waarden van kerken op innovatieve wijze voor het voetlicht te krijgen.

Resultaat: methodiek & nieuwe praktijken

Op basis van voorbeelden en uitwisseling van ideeën onderzoeken wij met professionals en (ervarings)deskundigen of we kunnen komen tot een methodiek voor nieuw eigenaarschap van religieus erfgoed. En vervolgens: of wij deze methodiek de komende jaren, dwars door heel Nederland, kunnen laten toepassen in een soort ‘Under de Toer’ 2.0, als onderdeel van het Rijksprogramma De Verbinding. En met onze internationale partners verkennen we onder meer de mogelijkheden in de regio’s Noord-Nederland, Noordwest Duitsland.

Locatie: Grote Kerk Leeuwarden
Datum: 16 november 2018

NB De expeditie is alleen voor genodigden.

(Ontwerp beeld bovenaan: Barbara Jonkers)

  • 16 november 2018
  • 12:45 - 17:30