Expertmeeting Gemaakt Landschap

Op 26 april a.s. organiseren Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een expertmeeting rondom het thema ‘gemaakt landschap’. (Inter)nationale deskundigen buigen zich die dag over actuele watervraagstukken, die van invloed zijn op hoe ons landschap er in de toekomst uit zal zien. Vanuit het historische cultuurlandschap kijken we  naar wateropgaven en mogelijke oplossingen voor de toekomst van Europa. Doel van de bijeenkomst is om vanuit Europees perspectief een agenda van toekomstige opgaven en oplossingsrichtingen samen te stellen.

De interactieve expertmeeting krijgt vorm aan de hand van de volgende vragen:

  • Welke grote opgaven spelen er in Nederland en Europa op gebied van klimaatadaptatie en erfgoed?
  • Wat kunnen we leren van oplossingen uit het verleden voor deze opgaven, en welke nieuwe oplossingsrichtingen liggen in het verschiet?
  • Wat en wie hebben we nodig, nationaal en internationaal, voor nieuwe oplossingsrichtingen?

Locatie: De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie, Waalkade 83, Nijmegen.

  • 26 april 2018
  • 09:30 - 17:30