Inspiratiebijeenkomst ‘Europese Wegen – Weg van Utrecht’

De provincie Utrecht organiseert in samenwerking met de organisatie van het Europese Erfgoedjaar op 31 mei een inspiratiebijeenkomst rondom het thema ‘Europese routes’. 

Het programma bestaat uit twee delen
Het plenaire ochtendprogramma biedt boeiende sprekers die u meenemen langs historische wegen en infrastructuren. Zij benoemen de dilemma’s die het goed bewaren en zichtbaar maken van dergelijke routes oproept en presenteren inspirerende Europese voorbeelden.

In de middag zoomen we tijdens verschillende labsessies naar keuze in op historische wegen in de provincie Utrecht. De plaatsen voor dit interactieve programma zijn beperkt.

Het is mogelijk om alleen het ochtend- of het middagprogramma bij te wonen.

OCHTENDPROGRAMMA

9:30 uur  Inloop

10:00 uur  Start en welkom door Dagvoorzitter Mirjam Blott. Mirjam is landelijk projectleider Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

10:15 uur  Gedeputeerde Mariëtte Pennarts – Europees Erfgoedjaar en de provincie Utrecht

10:25 uur  Mathijs Deen – Over Oude wegen
Al een miljoen jaar reizen mensen door Europa. Toch spelen de lange, doorgaande wegen van Europa geen rol in de verbeelding of de identiteit van haar bewoners. Waarom heeft de Europeaan zo’n ambivalente verhouding ten opzichte van de doorgaande routes van zijn continent? Uit een verlangen om die grote doorgaande Europese wegen van een verhaal te voorzien volgt schrijver Mathijs Deen het spoor van mensen die langs een van die routes reisden.

11:00 uur  Wouter Veldhuis –  Kijk op ruimtelijke kwaliteit van wegen
Wouter Veldhuis is stedenbouwkundige, architect en directeur van MUST. Hij gaat in op de ruimtelijke kwaliteit van het wegontwerp, de inpassing en inrichting van de weg en de wegomgeving. Vraagstukken die aan de orde komen bij integrale ontwerpopgaves rondom historische wegen.

11:30 uur  Paul Roncken, – Interactief intermezzo
Paul Roncken is onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de provincie en daagt de deelnemers uit tot actief meedenken over een aantal ontwerpdilemma’s.

11:45 uur  PAUZE

12:15 uur  Kees Volkers – Historische infrastructuur van Utrecht
Onderzoeker Kees Volkers bespreekt de Utrechtse historische infrastructuur. Daarbij ligt de focus op drie iconische wegen die door de provincie lopen: de Route Impériale nr. 2 (N402), de Via Regia (N225) en de Wegh der Weegen (N237).

12:45 uur  Hans Voorberg – Streefbeeld Wegh der Weegen
Mirjam Blott interviewt Hans Voorberg, voorzitter van Stichting Wegh der Wegen, over het net opgestelde streefbeeld met betrekking tot behoud en onderhoud van deze historische weg. Het streefbeeld wordt vervolgens aangeboden aan gedeputeerde Dennis Straat.

13:00 uur  LUNCH

Het middagprogramma bestaat uit een viertal verschillende labsessies. U kunt kiezen om a) aanwezig te zijn bij een van de drie sessies over iconische wegen in de provincie (de Route Impériale nr. 2 (N402), de Via Regia (N225) en de Wegh der Weegen (N237). Daar gaan we aan de slag met onderwerpen als verkeersveiligheid en doorstroming, behoud en beleving van cultuurhistorische waarden, landschap, natuur en recreatie. Hoe verenig je al die zaken? Hoe betrek je omwonenden hierbij en hoe bereik je publiek?
Of b) om de sessies over de Sint Martinusroute bij te wonen. We bieden een try-out van de voorstelling die Tjerk Ridder aan het maken is over St. Martinus en een werkgedeelte over het betrekken van publiek bij deze pelgrimsroute.

MIDDAGPROGRAMMA

13:30 uur  Inloop voor deelnemers die alleen het middagprogramma bijwonen
14:00 uur  Ronde 1 – Historische wegen in de provincie Utrecht
15:00 uur  Wissel
15:15 uur  Ronde 2 – Historische wegen in de provincie Utrecht
16:30 uur  Dagvoorzitter Mirjam Blott sluit de dag af.
16:40 uur  Borrel

Locatie en aanmelden
Het programma vindt plaats in Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht. U kunt zich aanmelden via deze link (klik).

  • 31 mei 2018
  • 09:00 - 17:00