Netwerkborrel & expertmeeting ‘Beladen Erfgoed’ (Arnhem)

Op donderdag 20 september 2018 is er een netwerkborrel ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. In het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem blikken we terug op de opbrengsten van het eerste half jaar en kijken we vooruit naar de komende maanden.

Voorafgaand aan de borrel vindt die middag, ook in het Nederlands Openluchtmuseum, een expertmeeting plaats rondom het thema ‘Beladen Erfgoed’. Als erfgoedprofessional, beleidsmaker, onderwijsprofessional of student kunt u hieraan deelnemen.

Expertmeeting ‘Beladen erfgoed’, 13.00 – 15.30 uur
Erfgoed verbindt, maar kan ook verdelen. Onderwerpen uit onze gedeelde geschiedenis kunnen uiteenlopende emoties oproepen. Hoe voer je een gesprek over en hoe ga je om met beladen erfgoed? Ervaar dat deze middag zelf aan de hand van de methode Emotienetwerken, ontwikkeld door Imagine IC en Prof. dr. Hester Dibbits (Reinwardt Academie/Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze aanpak biedt ruimte aan verschillende perspectieven en emoties die kunnen spelen rondom erfgoed, om zo te komen tot meer inzicht en wederzijds begrip. Of sluit aan bij een workshop van de Nederlandse UNESCO Commissie, waarin op interactieve wijze het gesprek wordt gevoerd over een aanpak voor beladen erfgoed. De werksessies worden ingevuld met voorbeelden uit de Canon van Nederland. Een bezoek aan de interactieve tentoonstelling van de Canon, zit ook in het programma. Speciaal te gast is een delegatie gidsen van Bondru Tours uit Suriname, die als onderdeel van het Buitenlands Bezoekersprogramma van DutchCulture in Nederland kennis uitwisselen op gebied van rondleiden, storytelling en ons gedeelde verleden.

Netwerkborrel: terug- en vooruitblik Europees Erfgoedjaar, 16.00 – 18.30 uur
De aansluitende netwerkborrel opent met een gesproken column van Karin Amatmoekrim (auteur van o.a. De man van veel en correspondent Verzwegen geschiedenis). Daarnaast is er een korte terug- en vooruitblik op het Europees Erfgoedjaar. In de afgelopen maanden waren de schijnwerpers gericht op thema’s zoals ambachten en duurzaam vakmanschap, water, gemaakt landschap, Europese routes, verdedigingslinies, Werelderfgoed en landgoederen en buitenplaatsen. Op de planning voor de komende maanden staan de thema’s archeologie, religieus erfgoed en grenzeloos erfgoed. Ook haken landelijke evenementen aan bij het Jaar, zoals de Open Monumentendagen met het thema ‘In Europa’, De Maand van de Geschiedenis met het thema ‘Opstand’, de Nationale Archeologiedagen en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

Locatie, tijden & aanmelden
Beide bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 20 september 2018 in het Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG te Arnhem. De expertmeeting start om 13.00 uur en de Netwerkborrel is van 16.00 tot 18.30 uur.

De activiteiten zijn gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier ‘Expertmeeting en netwerkborrel’.

Heeft u vragen over de expertmeeting en de netwerkborrel mail dan s.v.p. naar info@europeeserfgoedjaar.nl.

Locatie: Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
Expertmeeting: 20 september 2018, 13.00 – 15.30 uur
Netwerkborrel: 20 september 2018, 16.00 – 18.30 uur

  • 20 september 2018
  • 13:00 - 18:30