RheijnLand.Xperiences (Gelderland-Kleve-Wesel)

Kern van het project ‘RheijnLand.Xperiences’ is de ontwikkeling van innovatieve, narratieve paden in de vorm van verhalen die de betrokken musea in de regio Gelderland/Kleef met elkaar verbinden en de jonge bezoekers in staat stellen de musea en de regio aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens op informatieve en tegelijkertijd speels-verhalende wijze te verkennen. De paden berusten in de regel op IT-systemen, zoals apps. Voor personen zonder smartphones zullen alternatieve papieren versies worden ontwikkeld.

Het op jongeren gerichte project komt voort uit het kleine, maar succesvolle Euregio-project ‘Schilderijen in het landschap’ (2014), dat bestond uit de ontwikkeling van een route waarbij ‘augmented reality’-techniek is toegepast. Een aantal van de huidige samenwerkingspartners heeft hier voor het eerst samengewerkt en elkaar leren kennen. Dit is een geschikt moment voor dit innovatieve, op nieuwe media gebaseerde project, omdat technologieën zoals met name smartphones inmiddels voldoende capaciteit hebben en voldoende wijdverbreid zijn voor het projectplan. Daarnaast bieden zeer succesvolle applicaties als ‘geocaching’, elektronische stadsrondleidingen, ‘augmented reality’-spellen zoals Ingress etc. voldoende aanknopingspunten; tegenwoordig is zowel de concept- als de softwareontwikkeling voor interactieve, narratieve ‘apps’ buiten een academische context beheersbaar en kan de populariteit van dit soort applicaties goed worden ingeschat.

Aan het project nemen negen toonaangevende musea deel (vijf Nederlandse en vier Duitse). Deze liggen in het hart van de Euregio, op een beperkte onderlinge afstand. Zij hebben een professionele staf en ontvangen jaarlijks tussen de 10.000 en 500.000 bezoekers. Tot de musea behoren in beide landen openluchtmusea en kunstmusea met een grote diversiteit aan architectuur en exposities. Monumenten, reconstructies en moderne tentoonstellingsgebouwen met schilder- en beeldhouwkunst, ambachtelijke kunst en alledaagse historische objecten. Zowel in de vaste collecties als de wisselende exposities van de betrokken musea worden bijzondere aspecten van de geschiedenis, cultuur en natuur van deze regio belicht.

Naast het brede doel om aan weerszijden van de grens meer bezoek te genereren, zullen dankzij het project zowel de museummedewerkers als docenten en studenten van de beide hogescholen:
– geoefend raken in internationale samenwerking;
– beter geïnformeerd raken over de cultuur van het buitenland;
– kennis opdoen van de gedeelde geschiedenis en het gedeelde erfgoed in de grensstreek.

Looptijd project: 01-01-2017 t/m 31-12-2019

Op 6 december 2018 presenteren Erfgoed Gelderland, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hochschule Rhein-Waal op een speciale bijeenkomst de eerste resultaten van hun samenwerkingsproject met negen regionale Duitse en Nederlandse musea: Rheijnland.Xperiences.

Meer informatie

  • 1 november 2018 - 31 december 2018