Titelpagina’s 17e & 18e eeuwse religieuze boeken – Dutch Museum Saba

Iedere dag wordt op Facebook van één van de vele meestal religieuze boeken in de collectie van Dutch Museum Saba (@dutchmuseumsaba) een titelpagina en eventueel een voorblad met kopergravure getoond. Later volgen er scans van alle kopergravures in diverse religieuze boeken uit de 17e en 18e eeuw. Hieronder een deel van de collectie:

1640, Joodse oudheden ofte voor-bereidselen tot de bybelsche wysheid deel 1 / Jewish wisdom as preparations of the bible part 1
1640, Joodse oudheden ofte voor-bereidselen tot de bybelsche wysheid deel 2 / Jewish wisdom as preparations of the bible part 2
1646, Nieuwe Testament, New Testament
1648, De Godsdienst der oude christenen / The religion of the old christians
1655, Scherm en Schilt der kinderen Godes, Shield of Gods’ children
1660, Tractaet van de kennisse Jesu Christi, Tractaet of the knowledge Jesu Christi
1661, Afbeeldingen van het oude Romen, Images of ancient Rome
1667, Navolginge Christi , De imitiatione Christi
1676, Biblia
1676, Het vernieuwde Paradijs-Hofken vol Christelycker Deugd en andere gebeden, The renewed paradise-garden with christian blessings and other prayers
1685, Schriftuirlijke verklaaring ende Godvrugtige Betragting over de Predicatie Christi op den Berg , The written explanation and religious observations about the Predication Christi on the Mountain
1685, Den heyligen oorlog, The holy war
1688, Versameling van Predikaatsien, Collection of sermons
1692, Paulus te Athene, Paulus in Athens
1699, De Vol-Geeltigen WERKEN van Salomon Rusting, Med. Doct. bestaande in LUST en ONLUST in den HEMEL; Aran en Titius Gemetamorphoseert. Wapenstryt tusschen AJAX en ULYSSES, Als mede APOLLOS MAJESTEYT, ondergang der Goden op Jupiters Verjaar-Feest en Vaersen van Dionysus Cato, beneffens D’ILLIADEN van HOMERUS, Ulisses in Pheaka.
1700??, Tyd-Wyser, Time Table
1701, Biblia Hebraica
1704, De evangelische Jesaia, De evangelist Jesaia
1707, Palamedes
1709, Sermoonen van den seer eerw Heer Rumoldus Backx, Sermons of Rumoldus Backx
1715, The habits of the Israeli as an example for a perfect REPUBLIC
1715, Biblia sacra, Old & New testament
1740, Gereformeerde Schatkamer der Gebeden, Voorbiddingen, en Dankzeggingen, Reformation Treasures of prayers, Sermons and Thankgivings
1741, Biblia, The whole bible (Verenigde Oostindische Compagnie VOC)
1742, Redenvoeringen over verscheide stoffen, Speeches on various subjects
1745, De brief des apostels Paulus aan de Phippenseren, The letter apostels Paulus to thee Phippenseren
1746, Historie der Omwentelingen in Vaderlandsche Gesprekken voor Kinderen, History of changes in patriotic discussions with children
1747, Ouderdom, Buytenleven, en Hofgedachten op Sorghvliet
1747, Kort begrip van de Leere der Waarheyt, A short understanding of the theory of truth
1748, Statenbijbel, National bible
1748, De eenzame spraeken, de Meditatien en het hand-boekjen van den H.
etc. etc.

Deels is de collectie ook te zien op www.museum-saba.com.

Bekijk de Facebookpagina van Dutch Museum Saba

  • 1 november 2018 - 30 november 2018