Van Hornejaar – Weert

In Weert wordt in 2018 het Van Hornejaar gevierd. Daarbij wordt stilgestaan bij de grote impact die graaf Philips van Horne heeft gespeeld in de aanloop naar de 80-jarige oorlog. Samen met zijn neef Willem van Oranje en met Lamoraal van Egmont vormde Philips de Liga der Groten. Deze Liga voerde het roerige overleg met de vertegenwoordigers van de Spaanse koning Philips II.

Weert voert met ingang van 2018 eveneens de identiteitscampagne Weert Van Hornestad. Daarin is niet alleen de geschiedenis rond Philips van Horne, maar ook die van de totale Van Horne-dynastie van belang. De Van Hornedynastie heeft namelijk een essentiële rol gespeeld, sinds het midden van de dertiende eeuw, in de stadswording van Weert. Vele sporen in de infrastructuur, de ruimtelijke structuur én het immaterieel erfgoed zijn daarvan nog de hedendaagse getuigen.

Vele grensoverstijgende activiteiten in het kader van dit thema hebben een relatie met (gebieden in) België en Duitsland. Voorbeelden:

  • Compositie Van Horne – Weert Harmonie (8 februari – 31 december 2018)
  • Lezing Weert Van Hornestad (30 mei 2018)
  • Van Horne Kids en Family Tours Weert (17 maart – 31 december 2018)
  • Grenslandweer Bocholter Graven getuige van zes eeuwen geschiedenis – stripverhaal

Het jaar wordt geopend op 17 maart 2018. Vanaf dat moment starten er door het jaar vele activiteiten en evenementen in het kader van Weert Van Hornestad. Vanwege het onderwerp van het Van Horne jaar staat deze de hele maand juli (thema: Erfgoed is van ons allemaal) in de agenda van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. De activiteiten vinden echter het hele jaar plaats.

Meer informatie

  • 1 juli 2018 - 31 juli 2018
  • 00:00 - 00:00