Bijzonder Nederlands erfgoed op de Nationale Oldtimerdag

De komende Nationale Oldtimerdag op zondag 17 juni a.s. brengt een primeur op het gebied van mobiel erfgoed. De Simplex Railauto; een voertuig dat – wellicht onopgemerkt – een voorname rol speelde in het Nederlands-Indische verleden.

De Simplex Railauto uit 1910 die op de Nationale Oldtimerdag wordt getoond, is de enige nog resterende ter wereld die in originele staat verkeerd, een beeld geeft van een bijkans vergeten deel van de Nederlandse vervoersindustrie, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het vervoer van plantageproducten als eerste stap in het gemechaniseerde transport voor de levering van suiker, koffie, thee, rubber aan Europa en die nu haar primeur beleeft op zondag 17 juni a.s. in Lelystad.

Kijk hier voor meer informatie.