Boek De Friese Elfkerkentocht verschenen

cover_friese_elfkerkentocht

Deze week is het boek De Friese Elfkerkentocht gepresenteerd met verhalen over elf Friese kerken. De presentatie was tijdens de start van de campagne om aandacht te vragen voor het religieus cultureel erfgoed in heel Europa. In dit drietalige boek beschrijft kerkendeskundige Justin Kroesen elf karakteristieke Friese kerken met een gaaf bewaard gebleven protestants interieur. Het gaat om de kerken van Aldtsjerk, Buitenpost, Hegebeintum, Huizum, Marssum, Sexbierum, Kimswerd, Wommels, Easterlittens, Mantgum en Weidum.

Het boek is een co-productie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en Uitgeverij Wijdemeer. De Friese Elfkerkentocht is geschreven in het Nederlands, Fries en Engels.

Meer informatie