Cultuurbrief kabinet: “Europees erfgoedjaar enthousiasmeert”

CultuurbriefDoor flinke investeringen zorgt minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) dat kunst en erfgoed in Nederland ook in de toekomst van topkwaliteit blijven. Het kabinet investeert structureel € 80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld. Minister Van Engelshoven: “Met deze investeringen wil ik de cultuursector in Nederland laten floreren. Ik wil nieuwe generaties laten doorbreken. Ik wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. En ik wil investeren in monumenten voor een mooie leefomgeving. Onze cultuur verdient het om in volle bloei te staan.”

De Cultuurbrief vermeldt ook het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. “Erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving en heeft een belangrijke sociale waarde. Mensen geven betekenis aan hun leefomgeving door verhalen over en betrokkenheid bij erfgoed. Het kabinet erkent en waardeert de vele vrijwilligers die zich inzetten voor ons erfgoed. Het wil de inzet van mensen bij het behoud en de ontwikkeling van erfgoed stimuleren en ondersteunen. Erfgoed kan een schakel vormen tussen oud en jong, tussen verschillende groepen in de samenleving. Kinderen vinden molens en kastelen spannend; een bijzondere bestemming kan een monument ook aantrekkelijk maken. Ze vertellen het verhaal van Nederland, zoals de canon dat ook doet. Een mooi voorbeeld hiervan is het enthousiasme waarmee mensen cultureel erfgoed beleven in het Europees Erfgoed Jaar 2018. Musea, archieven en monumenten laten door beelden, verhalen, film, muziek en ambachten zien hoe we in een Europese traditie staan en Europese waarden delen.” Tijdens het Europees Erfgoedjaar laat het kabinet tevens onderzoek doen naar goede voorbeelden van (o.a.) burgerbetrokkenheid bij erfgoed.

De brief is hier te lezen