Voor erfgoeddeskundigen

Naast publieksactiviteiten worden er in 2018 ook bijeenkomsten en expertmeetings gehouden voor personen die actief zijn in het brede erfgoedveld, zowel beroepsmatig of als vrijwilliger. Het Nederlandse programma van het Europees Jaar krijgt vanuit verschillende invalshoeken gestalte: in professionele netwerken, in relatie tot communities (vrijwilligers en publiek) en op onderwerpen zoals diversiteit, inclusiviteit, participatie en decentralisatie.

Het Nederlandse programma levert een bijdrage aan een duurzame verbinding tussen verschillende erfgoeddisciplines, beleidsterreinen en Europese landen. Alle activiteiten samen vormen de basis van een (informele) nationale toekomstagenda 'Erfgoed en Europa' die aan het einde van 2018 wordt gepresenteerd.

Nederlandse doelstellingen

De initiatiefnemers van het Nederlandse programma van Europees Erfgoedjaar 2018 hebben een aantal ambities geformuleerd waaraan de activiteiten van onze partners een bijdrage leveren:

  • het vergroten van het draagvlak voor cultureel erfgoed bij een breed en divers publiek, met aandacht voor doelgroepen die vaak moeilijk bereikt worden;
  • het verbinden van burgers met Europa;
  • het duurzaam verbinden van mensen, erfgoeddisciplines, beleidsterreinen en Europese landen.

Elke maand staat er een ander erfgoedthema centraal. In de zogenaamde 'schijnwerperprojecten' worden activiteiten en bijeenkomsten van onze partners die aanhaken bij het thema extra in het voetlicht geplaatst. Elk schijnwerperproject bevat zowel een publieksactiviteit als een activiteit of bijeenkomst voor personen die beroepsmatig of als vrijwilliger actief zijn in de erfgoedsector.

Het staat organisaties vrij om op elk gewenst moment in het jaar een bepaald thema onder de aandacht brengen. De thema's zijn geen vast stramien, maar bieden een kapstok om uw eigen programmering desgewenst aan op te hangen. Laat u inspireren en doe mee!

DOE MEE EN WORD PARTNER

Het projectteam Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 geeft, samen met een groot aantal erfgoedorganisaties, het themajaar vorm. Ook met u! Meld daarom uw activiteit in het kader van het themajaar aan via het formulier op de pagina Doe Mee.

Nieuws

Onderwijs en erfgoed: Europese mogelijkheden voor samenwerking

Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, biedt een aantal interessante mogelijkheden voor training en financiering voor educatieve projecten op gebied van erfgoed.

Lees verder
Dries Favourite Maritime Heritage

Maritime Heritage: Call for Stories

  Connected by water: European maritime heritage.¬† Water plays an important part in European history. Products, people, cultures and ideas were once spread over the

Lees verder

Expertmeeting Gemaakt landschap

Op 26 april a.s. organiseren Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een expertmeeting

Lees verder
Summit-Sharing_Heritage_Berlin

Call for proposals: The Future is Heritage

Cultural heritage connects people across generations. The Summit ‘The Future is Heritage’ aims to connect young¬†people from all over Europe to cultural heritage, in order

Lees verder
Restauratietimmerman

Wie is de beste restauratietimmerman van Nederland?

Februari stond in het teken van Duurzaam Vakmanschap. Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed organiseerde een expertmeeting over de toekomst van het restauratieambacht, lees

Lees verder
Ulu moskee Utrecht

Superdivers immaterieel erfgoed – conferentieverslag

Op 15 en 16 februari 2018 organiseerde het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed een internationale conferentie in Utrecht over ‘Urban Cultures, superdiversity and Intangible Heritage’. De dag

Lees verder

Verslag expertmeeting 15 februari 2018 – Duurzaam vakmanschap

Tussen Europese landen bestaan er enorme verschillen in de waardering van het ambacht. Nederland komt er in de vergelijking niet al te best vanaf. Sterker

Lees verder

Verslag expertmeeting 26 januari 2018 – Creativiteit vanuit Traditie

Op vrijdag 26 januari startte het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed officieel met een expertmeeting over creativiteit op het snijvlak van design en erfgoed.

Lees verder
Gruts

Met GRUTS geven jongeren erfgoed nieuwe toekomst

Noord-Brabant investeert met het programma de Erfgoedfabriek in ‘vakmanschap’. Onder de naam GRUTS werken studenten vanuit verschillende studierichtingen samen aan het herbestemmen van materieel erfgoed

Lees verder
Minister van Engelshoven bezoekt restauratieopleiding van ROC Twente

Minister Van Engelshoven bezoekt restauratieopleiding ROC Twente

Vandaag bezocht minister Van Engelshoven de nieuwe restauratieopleiding van het ROC van Twente en RIBO. Zij maakte kennis met studenten van de opleiding Technicus Hout

Lees verder
(c)2018 Webdesign Reith | Hendriks & partners