Expertmeeting Gemaakt landschap

Op 26 april a.s. organiseren Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een expertmeeting rondom het thema ‘gemaakt landschap’. (Inter)nationale deskundigen buigen zich die dag over actuele watervraagstukken, die van invloed zijn op hoe ons landschap er in de toekomst uit zal zien. Vanuit het historische cultuurlandschap kijken we  naar wateropgaven en mogelijke oplossingen voor de toekomst van Europa. Doel van de bijeenkomst is om vanuit Europees perspectief een agenda van toekomstige opgaven en oplossingsrichtingen samen te stellen.

De expertmeeting vindt plaats in de Bastei te Nijmegen, van 09.30-17.30, inclusief een wandelexcursie door de Stadswaard. Wilt u deze expertmeeting bijwonen, dan kunt u zich aanmelden vóór 12 april a.s. bij Floor Vierenhalm.