Expertmeeting & netwerkborrel ‘Beladen Erfgoed’ – 20 september (Arnhem)

Beladen erfgoed netwerkborrel
Op donderdag 20 september is er een netwerkborrel ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. In het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem blikken we terug op de opbrengsten van het eerste half jaar en kijken we vooruit naar de komende maanden.

Voorafgaand aan de borrel vindt een expertmeeting plaats rondom het thema ‘Beladen Erfgoed’. Als erfgoedprofessional, beleidsmaker, onderwijsprofessional of student kunt u hieraan deelnemen.

Erfgoed verbindt, maar kan ook verdelen. Onderwerpen uit onze gedeelde geschiedenis kunnen uiteenlopende emoties oproepen. Hoe voer je een gesprek over en ga je om met beladen erfgoed? De methode Emotienetwerken, ontwikkeld door Hester Dibbits (Reinwardt Academie/Erasmus Universiteit Rotterdam) en Imagine IC biedt ruimte aan de verschillende perspectieven en emoties die kunnen spelen rondom erfgoed, om zo te komen tot wederzijds begrip. Daarnaast gaat de Nederlandse UNESCO Commissie op interactieve wijze in gesprek over een aanpak voor beladen erfgoed. De werksessies worden ingevuld met voorbeelden uit een aantal vensters van de Canon van Nederland. Deel uw perspectief en maak kennis met andere inzichten over beladen erfgoed.

Eind augustus is het programma bekend en is het mogelijk aan te melden. Heeft u vragen over de expertmeeting en/of de netwerkborrel, mail dan s.v.p. naar info@europeeserfgoedjaar.nl.

Locatie: Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
Expertmeeting: 20 september 2018, 13.00 – 15.45 uur
Netwerkborrel: 20 september 2018, 16.00 – 18.30 uur