Thema in april 2018

In de loop van de geschiedenis hebben mensen het Nederlandse landschap gewijzigd. Onze deltaligging in combinatie met een groeiende bevolking lag daaraan ten grondslag. De Nederlandse maakcultuur van landschap biedt Europa, zeker gezien de huidige klimaatverandering en demografische ontwikkelingen, voorbeeld en inspiratie.

Activiteiten

  • Maasheggen - gevlochten heg

    Demonstratie en excursie heggenvlechten

    Ga mee op excursie met de maasheggenkenner van Staatsbosbeheer in de Maasheggen. Onderweg vertelt hij u alles over de geschiedenis van het Maasheggengebied en de…

(c)2018