Thema in april 2018

In de loop van de geschiedenis hebben mensen het Nederlandse landschap gewijzigd. Onze deltaligging in combinatie met een groeiende bevolking lag daaraan ten grondslag. De Nederlandse maakcultuur van landschap biedt Europa, zeker gezien de huidige klimaatverandering en demografische ontwikkelingen, voorbeeld en inspiratie.

Het Nederlandse grondgebied draagt veel sporen van eeuwenlang menselijk gebruik. Als geen ander land kan Nederland van zichzelf zeggen dat het vrijwel geheel door de mens gemaakt is. Het landschap is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, verdedigingslinies, landgoederen, dorpen en steden. Die enorme verscheidenheid van onze cultuurlandschappen maakt Nederland internationaal onderscheidend. 

Expert meeting Gemaakt Landschap

Op 26 april organiseren Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het team van het Europees Erfgoedjaar in Nijmegen een expertmeeting rondom het thema ‘gemaakt landschap’. In een excursie, pitches en een werksessie buigen (inter)nationale deskundigen en studenten zich die dag over actuele watervraagstukken, die van invloed zijn op hoe ons landschap er in de toekomst uit zal zien. Meer informatie vindt u in de uitnodiging (klik), aanmelden graag vóór 12 april bij Floor Vierenhalm.

 

Bekijk het filmpje met boswachter Thijmen van Staatsbosbeheer, op pad in de Stadswaard in Nijmegen, speciaal vervaardigd voor het thema gemaakt landschap.

Activiteiten

Nieuws

Expertmeeting Gemaakt landschap

Op 26 april a.s. organiseren Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een expertmeeting

Lees verder
(c)2018 Webdesign Reith | Hendriks & partners