Gemeentearchief Goes elke maand in teken van Europees erfgoedthema

Gemeentearchief Goes
Elke maand laten het Gemeentearchief Goes en de regioarcheoloog zich inspireren door het maandthema van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Zij maken hierover een verhaal uit de geschiedenis van Goes dat te lezen is op de website van het Gemeentearchief en op die van het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband OAS en Zeeuwse Ankers. Tevens zijn de gemeentelijke afdelingen Facilitaire Zaken en Vergunningen & Handhaving bij het project betrokken.

In maart, thema Water, stond bijvoorbeeld de geschiedenis van het drinkwater op de Bevelanden centraal. Van hollestellen, putten, vaten, regenbakken en pompen naar de aanleg van de waterleiding. En in mei (thema Europese routes) ‘Zout’. Goes was rond 1500 in West-Europa een belangrijk centrum van productie van en handel in zout.

Bekijk alle thema’s