Landelijke opening Open Monumentendag 2018

Vandaag vond de landelijke opening van Open Monumentendag 2018 plaats in Den Haag door Europarlementariër Marietje Schaake. In het weekend van 8 en 9 september 2018 vindt de 32ste editie van de Open Monumentendag plaats.

Met het thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het accent op alles wat ons in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt. Het thema sluit aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief van de Europese Unie. Het publiek kan op deze Open Monumentendag van alles ontdekken over de Europese dimensies van erfgoed: internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in (toegepaste) kunsten, uitwisseling van kennis en wetenschap, en vanzelfsprekend de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.

Een greep uit monumenten die Europa belichten, om te bezoeken tijdens Open Monumentendag. 

Typisch Amsterdams?
Ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed bekijkt Amsterdam de stad door een Europese bril en ontmoeten haar inwoners, die vanuit hun land van herkomst een stukje Europa de stad binnenbrachten. Zij vertellen de verhalen van vluchtelingen, wetenschappers en handelsopportunisten, die hun stempel drukten op de stad. Enkele monumenten die deel uitmaken van het programma zijn de Oude Lutherse Kerk, Huis Bartolotti en het Amsterdams Marionetten Theater.

Amerongen
Het Utrechtse dorp belicht een aantal opvallend Amerongse onderwerpen met Europese impact. Zo is het in 2018 honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde, en de Duitse keizer Wilhelm II naar Kasteel Amerongen was gevlucht. De Rijn is voor Amerongen de oudste verbinding met Europa en kent een lange geschiedenis. Daarnaast heeft het dorp met de Napeolonschuur, het Tabaksteeltmuseum en de Andrieskerk een verbinding met de Franse tijd: de inkwartiering van Frans-Bataafse soldaten. Europese tuin-, park- en landschapsstijlen zijn ook zichtbaar in de omgeving, zoals op landgoed Zuylesein en Kasteel Amerongen.

Castricum
Castricum sluit aan op het thema door aandacht te vragen voor de Slag bij Castricum in 1799. Een internationale oorlog tussen de Engelsen en de Russen tegen de Fransen en de Bataven op h et grondgebied rond de Papenberg. Oud Castricum heeft een tentoonstelling over deze vergeten oorlog georganiseerd in De Duynkant. Vanuit deze locatie opent wethouder Paul Slettenhaar op zaterdag 8 september de Open Monumentendagen. Na een feestelijke ontvangst loopt hij onder begeleiding van soldaten in kledij van 1799 naar het Huys van Hilde en bekijkt daar een vondst uit die periode.

Utrecht
Wie door de stad loopt kan op tal van plekken zien dat de Europese geschiedenis haar sporen in Utrecht heeft nagelaten. Tegelijkertijd hebben Utrecht en de Utrechters op hun beurt ook een steentje bijgedragen aan het Europa van vroeger en nu. Tijdens Open Monumentendag staan de monumenten die deze verhalen vertellen centraal en worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Velsen
De gemeente Velsen kijkt ook naar de geschiedenis van de plaats in relatie tot de landen om ons heen. Hoe is Velsen beïnvloed door andere Europese landen? Deelnemende monumenten zijn bijvoorbeeld de Finse school, de Engelmunduskerk, buitenplaats Beeckestijn en het Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters.

 Ede
In Ede wordt bijvoorbeeld gedacht aan de kazernes die tijdens de Koude Oorlog actief waren in het trainen en opleiden van dienstplichtige en beroepsmilitairen. Maar ook aan uitwisseling van kennis en wetenschap zoals door professor Hugo de Vries in Lunteren, internationale handel verbeeld door de ENKA-fabriek, transport zoals langs oude Hessenwegen, maar ook de opvang van Vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog en gedurende de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog.