Verdrag van Maastricht krijgt Europees Erfgoedlabel

European_heritage_labelIn 1992 werd het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Daarmee werd de Europese munt geïntroduceerd en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht. Het Verdrag van Maastricht is door een onafhankelijke jury geselecteerd als Europees Erfgoed. In februari 2018 verleent de Europese Commissie officieel het Europees Erfgoedlabel.

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Locaties die het label krijgen staan symbool voor de Europese idealen, waarden, geschiedenis en integratie en spannen zich in voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.

Verdrag van Maastricht

De provincie Limburg zet zich in om het Verdrag van Maastricht ‘levend’ te houden. Zo betrekt de provincie met het project ‘Europe Calling’ jongeren uit heel Europa door middel van debatten, workshops, muziek, dans, theater en sport. Op 27 januari 2017 kreeg de provincie Limburg positief advies van de Raad voor Cultuur om het Verdrag van Maastricht voor te dragen voor het Europees Erfgoedlabel.

Officiële toekenning

Naast het Verdrag van Maastricht krijgen volgend jaar acht andere erfgoedlocaties ook het Europees erfgoedlabel. De Europese Commissie bekrachtigt in februari 2018 de keuze voor deze locaties formeel. In maart 2018 vindt in Bulgarije een ceremonie plaats voor de officiële toekenning van het label. In totaal hebben nu 38 locaties het Europees Erfgoed label gekregen.