Verslag expertmeeting 26 april 2018 – Gemaakt landschap

Expertmeeting Gemaakt Landschap, Nijmegen
De eeuwenlange strijd tegen en omgang met het water heeft behalve droge voeten ook erfgoed opgeleverd. Cultureel en landschappelijk. Vanwege klimaatverandering zal het landschap andermaal op de schop (moeten) gaan. Veertig experts spraken in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 over de grote opgaven en hoe deze te lijf te gaan. Zullen de ingrepen ons nieuw erfgoed en gekoesterd landschap brengen? ‘Alleen als we ons niet laten leiden door behoudzucht en angst.’

Wat de klimaatadaptatie betekent voor het landschap en het erfgoed, stond centraal op de expertmeeting ‘Gemaakt landschap’, georganiseerd door Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Veertig experts – landschapsarchitecten, historici, geografen, waterspecialisten, natuuronderzoekers, beleidsmedewerkers en adviseurs – debatteerden over deze vraag. Er liggen kansen voor erfgoed en landschap in Europa. In het nieuwe programma van de Europese Unie dat vanaf 2020 zal gelden, ligt de nadruk op het inzetten van erfgoed in breder verband. Juist de connectie met andere beleidsterreinen als landbouw en milieubeleid wordt gezocht. Dat is goed nieuws, want een groot gemis, zeggen de veertig verzamelde experts unaniem, is samenhang.

Lees het verslag