Winnaars Pitch Europees Werelderfgoed

De Nederlandse organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 biedt een aantal Nederlandse werelderfgoedorganisaties de kans om tijdens een werkbezoek een vraagstuk voor te leggen aan een Europees werelderfgoed.  Naar aanleiding van de ingezonden vraagstukken zijn de volgende organisaties geselecteerd: Grachten van Amsterdam, Stelling van Amsterdam, het Woudagemaal, maar ook de op-weg-naar-werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid. De winnaars worden binnenkort uitgenodigd om de details van hun werkbezoek verder vorm te geven. De werkbezoeken zullen plaatsvinden tussen juli en 1 november 2018.

De uitkomsten van deze werkbezoeken worden meegenomen in een toekomstagenda ‘Erfgoed en Europa’, die eind van het jaar door het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed zal worden gepresenteerd aan de minister van OCW zal worden gepresenteerd.

Kijk ook eens op Werelderfgoed.